SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI


WOLONTARIAT

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM więcej


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
Cele i zadania agendy:
-  rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
-  zapoznanie z ideą wolontariatu,
-  umożliwienie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,  
- p
rzygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej,
-  pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.  
Dzia
łania podejmowane przez wolontariuszy mają wpływać na poprawę kultury życia szkolnego, zwiększać wewnętrzną integrację społeczności szkolnej a także przeciwdziałać zachowaniom patologicznym poprzez aktywność woluntarystyczną.
Zadania podejmowane przez wolontariuszy naszego klubu:
1.            
Zbiórka karmy dla zwierząt z zamojskiego schroniska dla psów.  
2.            
Zorganizowanie zbiórki maskotek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Łabuniach.  
3.      Wykonanie plakatów na temat wolontariatu.  
odzież skupiona w szkolnym klubie wolontariatu podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:
-  Społeczności szkolnej -jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska  
-  Środowiska lokalnego -ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym,
  niepe
łnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci

Opiekun, koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza:
mgr Małgorzata Misztal
 
mgr Beata Pawliszak
mgr Aneta Gąsiorowska

 

 

JEŻELI CECHUJE CIĘ:
OPTYMIZM l CH
ĘĆ DZIAŁANIA
MOTYWACJA DO NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJ
ĄCYM
UMIEJĘTNOŚĆ WYGOSPODAROWANIA WOLNEJ CHWILI 
ODWAGA l BRAK BARIER PSYCHICZNYCH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ l SYSTEMATYCZNOŚĆ
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

CZEKA CIĘ OGROMNA SATYSFAKCJA Z POMOCY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI, 
A NAJLEPSZĄ ZAPŁATĄ JEST UŚMIECH l CIEPŁE SŁOWO OD PODOPIECZNEGO  

Wolontariat stwarza szansę:
- 
wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
-  rozwijania zainteresowań,  
-  zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
-  zawarcia przyjaźni,  
-  wywierania wpływu na zmiany społeczne,  
-  zaangażowania się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.  
Szkolny Klub Wolontariusza skupia obecnie 10 członków. Na bieżąco trwa nabór.

 

AKCJE SPOŁECZNE

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu (Mechanik) jak co roku w październiku zbierali karmę dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Psów w Zamościu. W tym roku oczekiwania przerosły organizatorów zbiórki, Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu - zebrano  187,43 kg karmy. Październik to miesiąc, w którym szczególnie troszczymy się o zwierzętach. Dzień 4 października - imieniny św. Franciszka Asyżu – patrona zwierząt jest światowym dniem Ochrony Zwierząt, a cały miesiąc październik został ustanowiony Miesiącem Dobroci Dla Zwierząt. Pamiętajmy słowa św. Franciszka „kochajcie braci naszych mniejszych” i dbajmy o czworonożnych przyjaciół cały rok.              

wrzesień/październik – sprzedaż cegiełek i przekazanie pozyskanej kwoty na konto Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych  „Pomóż i Ty” (wpłacono 60 zł); październik – sprzedaż cegiełek długopisów na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach przy współpracy z S.U. (pozyskano 200 zł);  
grudzień – ogólnopolska zbiórka pieniężna „Góra Grosza” (pozyskano 77,25 zł);  
grudzień – „Pomóż potrzebującym!” – współorganizacja zbiórki odzieży, artykułów spożywczych, książek i zabawek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej;   
styczeń – „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – zbiórka pieniężna na terenie Zamościa


PATRONAT NAD ROTUNDĄ ZAMOJSKĄ

Uczniowie sprawują patronat nad Rotundą Zamojską, miejscem martyrologii ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Uczniowie poszczególnych klas biorą udział w uroczystościach organizowanych przez różne instytucje na Rotundzie, porządkują groby ofiar II wojny światowej oraz oddają hołd pomordowanym poprzez zapalanie zniczy na grobach.

Młodzież podejmowała następujące działania:
- brali udział w uroczystościach na Rotundzie w dniu 1 września rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej,
- uczniowie przed Świętem Zmarłych porządkowali groby w wyznaczonym sektorze Rotundy,
- uczniowie 17 kwietnia porządkowali groby w wyznaczonym sektorze Rotundy,
- uczniowie w czasie pobytu na Rotundzie zapoznali się z historią Rotundy i martyrologią mieszkańców Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej.
 
 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach