SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
REGULAMIN BS II S
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI

 


 

 

 

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM więcej


KLASA WOJSKOWA


95 LAT


SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM
I SIŁOWNIA


ZESPÓŁ MUZYCZNY


RADIOWĘZEŁ


NAUKA TAŃCA

DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

TECHNIKUM
 5 LAT NAUKI - MATURA - EGZAMIN ZAWODOWY

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
kwalifikacjA:
TKO.02. MONTAŻ I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
kwalifikacjE:
TKO.05. MONTAŻ I EKSPLOATACJA SIECI ZASILAJĄCYCH ORAZ TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ
TKO.06. MONTAŻ I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO

TECHNIK MECHANIK 
kwalifikacjE:
MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
LUB
MEC.05. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
LUB
MEC.08. WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

MEC.09. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

KLASA WOJSKOWA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
kwalifikacjE:

MOT.02. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
LUB
MOT.05. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MOT.06. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

TECHNIK MECHATRONIK
kwalifikacjE:

ELM.03. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
ELM.06. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
kwalifikacjE:

HGT.02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ
HGT.12. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


TECHNIK REKLAMY 
kwalifikacjE:

PGF.07. WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO
PGF.08. ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
3 LATA NAUKI - EGZAMIN ZAWODOWY

mechanik pojazdów samochodowych
kwalifikacjA:

MOT.05. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
kwalifikacjA:
MOT.02. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

KIEROWCA MECHANIK
kwalifikacjA:

TDR.01. EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO
KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

mechanik MOTOCYKLOWY
kwalifikacjA:

MOT.04. DIAGNOZOWANIE, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MOTOCYKLOWYCH

KUCHARZ
kwalifikacjA:
HGT.02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
kwalifikacjA:
MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ

BLACHARZ SAMOCHODOWY
kwalifikacjA:
MOT.01. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY
II STOPNIA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2 LATA NAUKI - MATURA - EGZAMIN ZAWODOWY  

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2
na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia
na rok szkolny 2020/2021


WNIOSEK
o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zamościu

 

 
 
 
 
PREZENTACJE KOMPUTEROWE
TECHNIK MECHANIK - KLASA WOJSKOWA
TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
W PRZYGOTOWANIU
TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK REKLAMY

TYLKO U NAS KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!
Z NAMI OSZCZĘDZISZ 1000 ZŁ
W TECHNIKUM

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
I BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 

mechanik pojazdów samochodowych
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

kierowca mechanik

 

NASZA KANDYDATKO - NASZ KANDYDACIE

Już niedługo rozpoczniesz nowy etap swojej kariery edukacyjnej. To, jaką drogę swojego rozwoju wybierzesz, zależy od Ciebie. To szczególnie trudny i odpowiedzialny wybór. W związku z tym zapraszamy Cię do naszej Szkoły.

Proponujemy Ci atrakcyjne zawody,  poszukiwane na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy – po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz dyplom i dodatek Euro-pass w dwu językach: polskim i angielskim (lub innym wybranym), honorowany przez państwa Unii Europejskiej.

Gdy skończysz naszą Szkołę, będziesz mógł rozpocząć własną działalność gospodarczą, zatrudnić się w firmie, zakładzie pracy lub kształcić się dalej.

Zapewniamy praktykę zawodową  w najlepszych firmach i  zakładach pracy w Zamościu i okolicach.

Nasi uczniowie mają do dyspozycji wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących. 

Proponujemy dodatkową matematykę, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, również na platformie edukacyjnej MOODLE.

Polecamy zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 na terenie naszej szkoły.

Oferujemy bezpłatny Kurs na prawo jazdy KAT. B, który można odbyć w naszej Szkole, kształcąc się w zawodach związanych z motoryzacją. Symulator jazdy pozwoli Ci rozpocząć wcześniejsze przygotowanie do kierowania różnymi pojazdami.

Kształcenie w klasie wojskowej przygotuje Cię do pracy w wojsku i innych służbach mundurowych.

Możesz brać udział w proponowanych projektach, kursach lub zaangażować się w wolontariat. Możesz działać w samorządzie szkolnym lub rozwijać swoje zainteresowania motoryzacyjne, informatyczne, techniczne, kulinarne, sportowe, a także muzyczne w szkolnym zespole. Możesz trenować w Szkolnym Klubie Strzeleckim pod okiem wprawnego instruktora, ćwiczyć taekwondo. Atutem naszej Szkoły są sukcesy uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych.

Nasza Szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem, opieką pedagoga, stomatologa i pielęgniarki szkolnej.
Nasi uczniowie wiele razy w ciągu roku szkolnego uczestniczą w licznych przedstawieniach, koncertach, spotkaniach z ciekawymi osobami, lekcjach historycznych oraz w uroczystościach szkolnych. Wychodzą do kina, jeżdżą na wycieczki. Prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie. 

To tylko niewielki fragment naszej działalności. Zapraszamy Cię do naszej Szkoły.
Tu spotkasz przyjaciół.

Absolwenci naszej Szkoły doskonale radzą sobie na rynku pracy, nierzadko zdobywając doświadczenie zawodowe już podczas pobierania nauki.

 

Wybierz praktyczny zawód, który będziesz mógł wykonywać w kraju i za granicą.

              

                        Dyrekcja, Nauczyciele i Samorząd Uczniowski
ZSP Nr 2 w Zamościu

   

 

 

 

TECHNIKUM
 

TECHNIK MECHANIK MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ

KLASA WOJSKOWA
Języki obce
·   Język angielski
·   Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone
·  Geografia
·   Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Informatyka
·  Język angielski

Kwalifikacje
MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
MEC.09. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik mechanik,  zdobędziesz umiejętności:
• montażu i obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń,
• wykonywania prac projektowych, produkcyjnych,
• użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji,
• organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik mechanik może wykonywać zadania:
• wytwarzania części maszyn i urządzeń,
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
• obsługiwania maszyn i urządzeń,
• organizowania procesu produkcji.

Kończąc technikum w zawodzie technik mechanik, znajdziesz pracę w:
• zakładach produkcyjnych na stanowisku nadzoru technicznego,
• firmach i zakładach produkcyjnych,
• na stanowisku organizatora przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
• na stanowisku kontrolera jakości,
• na stanowisku konserwatora maszyn i urządzeń technicznych,
• sklepach i hurtowniach prowadzących sprzedaż maszyn i urządzeń.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy sterowania i regulacji maszyn
• Technologia obróbki skrawaniem
• Podstawy technik wytwarzania
• Organizacja procesów produkcji
• Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
• Język obcy w branży mechanicznej
• Konstrukcje maszyn
• Programowanie i obsługa obrabiarek
• Procesy produkcji
• Techniki wytwarzania
• Praktyki zawodowe
 

 

 

   

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Języki obce
·   Język angielski
·   Język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
·   Język angielski
·   Fizyka

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Informatyka
·  Język angielski

Kwalifikacje
TKO.02. MONTAŻ I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Charakterystyka zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, zdobędziesz umiejętności:

 • montażu i obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • wykonywania prac projektowych sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • organizacji sprawnego działania elementów infrastruktury kolejowej takich jak: sygnalizacja, urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, blokada stacyjna, blokada liniowa, itd.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym może wykonywać zadania:

 • montowania, obsługi i eksploatacji podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych,
 • budowania i eksploatacji sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi,
 • wykonywania planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach,
 • organizowania prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • instalowania i sprawdzania urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • oceny ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • obsługi systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • kwalifikowania urządzeń do remontu,
 • wykonywania napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń,
 • zabezpieczania stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym,
 • kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, znajdziesz pracę w:

 • liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką,
 • firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją,
 • firmach produkujących sprzęt elektroniczny,
 • serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
 • firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową,
 • prowadząc własną działalność gospodarczą
 

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Języki obce
·   Język angielski
·   Język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
·   Język angielski
·   Fizyka

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Informatyka
·  Język angielski

Kwalifikacje
TKO.05. MONTAŻ I EKSPLOATACJA SIECI ZASILAJĄCYCH ORAZ TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ
TKO.06. MONTAŻ I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO

Charakterystyka zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego,  zdobędziesz umiejętności:
·   naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych,
·  montowania i demontowania aparatury poszczególnych obwodów elektrycznych taboru,
·   doboru i naprawy aparatury zabezpieczającej, sygnalizacyjnej i sterującej,
·   przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych,
·    sprawdzania obwodów głównych, pomocniczych i sterujących taboru kolejowego oraz usuwania występujących w nich usterek,
·    oceniania stanu baterii akumulatorów, nastawiania wartości prądu ładowania oraz regulacji praccy regulatora napięcia,
·     sprawdzania działania poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie jazdy,
·  oceniania stanu technicznego urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych,
·  posługiwania się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Technik mechanik może wykonywać zadania: 
·       montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych;
·       montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych;
·       wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego;
·       wykonywania napraw środków transportu szynowego;
·       prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.  

Kończąc technikum w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, znajdziesz pracę w: 

·       zakładach taboru kolejowego,

·       zakładach naprawczych taboru kolejowego,

·       zajezdniach tramwajowych, trolejbusowych i metrach,

·     przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz w placówkach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym,

możesz także być zatrudniony jako:

·       maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych,

·      dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:

·       Elektrotechnika i elektronika

·       Sieci zasilające i trakcje elektryczne

·       Środki transportu szynowego

·       Język obcy w transporcie szynowym

·       Działalność gospodarcza w transporcie szynowym

·       Miernictwo i diagnostyka w transporcie szynowym

·       Montaż i utrzymanie sieci zasilających i trakcji elektrycznej

·       Eksploatacja środków transportu szynowego

·       Praktyki zawodowe  

 


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Języki obce
·   Język angielski
·   Język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
(MOT.02)
·   Matematyka
·   Fizyka

(MOT.05)
·  Matematyka
·  Geografia

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Fizyka
· Język angielski

Kwalifikacje
MOT.02. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
LUB
MOT.05. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MOT.06. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Charakterystyka zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zdobędziesz umiejętności:
• diagnozowania stanu pojazdów samochodowych,
• wykrywania oraz lokalizacji usterek mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych podzespołów i układów pojazdów samochodowych,
• naprawiania elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych układów pojazdów samochodowych,
• określania zakresu czynności obsługowych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• sporządzania kosztorysów napraw i obsługi pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami – kurs prawa jazdy kat. B.

Technik pojazdów samochodowych może wykonywać zadania:
• technika serwisowego pojazdów samochodowych,
• diagnosty samochodowego,
• kontrolera jakości stanu technicznego samochodów,
• sprzedawcy samochodów i ich części (praca w salonie samochodowym),
• kierownik serwisu, warsztatu.

Kończąc technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, znajdziesz pracę w:
• warsztatach i serwisach samochodowych,
• stacjach obsługi pojazdów,
• fabrykach samochodów,
• stacjach kontroli pojazdów,
• salonach samochodowych,
• przedsiębiorstwach samochodowych i transportowych,
• przedsiębiorstwach spedycyjnych,
• firmach prowadzących doradztwo motoryzacyjne,
• prowadząc własną działalność gospodarczą,
• punktach utylizacji samochodów,
• sklepach z częściami i akcesoriami pojazdów samochodowych.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Bezpieczeństwo pracy
• Technologia mechaniczna
• Przepisy ruchu drogowego
• Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
• Diagnozowanie pojazdów samochodowych
• Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
• Język obcy zawodowy
• Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
• Pracownia elektrotechniki i elektroniki
• Pracownia obsługi pojazdów samochodowych
• Pracownia samochodowa
• Praktyka zawodowa

   

 

 

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

 zobacz ZDJĘCIA

  zobacz FILM


TECHNIK MECHATRONIK

Języki obce
·   Język angielski
·   Język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
·   Matematyka
·   Fizyka

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Fizyka
·  Język angielski

Kwalifikacje
ELM.03. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
ELM.06. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik mechatronik, zdobędziesz umiejętności:
• obsługi i programowania sterowników PLC,
• projektowania i serwisu układów sterowania elektrycznego, elektropneumatycznego, elektrohydraulicznego,
• projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych.

Technik mechatronik może wykonywać zadania:
• programisty sterowników PLC,
• diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
• projektowania i serwisu układów sterowania elektrycznego, elektropneumatycznego, elektrohydraulicznego,
• montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
• obsługi i programowania robotów,
• obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
• diagnosty i serwisanta urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik mechatronik, znajdziesz pracę w firmach z każdej branży, wykorzystujących w swojej działalności urządzenia i systemy mechatroniczne:
• w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
• w małych firmach, w których pracownik pełni wiele funkcji i zadań podczas produkcji, utrzymując ją w ruchu,
• prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji urządzeń mechatronicznych.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Elektrotechnika i elektronika
• Technologie i konstrukcje mechaniczne
• Pneumatyka i hydraulika
• Urządzenia i systemy mechatroniczne
• Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej
• Język obcy w branży mechatronicznej
• Pomiary elektryczne i elektroniczne
• Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
• Układy pneumatyki i hydrauliki
• Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
• Metody projektowania i programowania w mechatronice
• Praktyka zawodowa
Laboratorium pneumatyki
AutoCAD 2D i 3D

Program FluidSim-P do projektowanie układów elektropneumatycznych
 

Program LOGO do nauki proframowania sterowników PLC
zobacz FILM
Model bramy przesuwnej Model windy trzypoziomowej
Obrabiarka CNC  Przejście dla pieszych
Podłączenie sterownika S7-200 Sterowanie silnikiem
Praca nad przejściem dla pieszych Układ elektropneumatyczny
 

Dzisiaj Technik – Jutro Inżynier

Nauczyciele i uczniowie „Mechanika” z powodzeniem współpracują z PWSZ w Zamościu, promując kształcenie w zawodach i na kierunkach technicznych zgodnie z oczekiwaniami gospodarki w Polsce i UE. Służą temu wykłady i zajęcia w nowoczesnych laboratoriach. Możliwość uczestniczenia w takich spotkaniach za każdym razem budzi szczere zainteresowanie przyszłych techników i inżynierów osiągnięciami nauki i urządzeniami będącymi w posiadaniu zamojskiej uczelni.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Języki obce
·   Język angielski
·   Język francuski

Przedmioty rozszerzone
·   Chemia
·   Język angielski

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Biologia
·  Język angielski

Kwalifikacje
HGT.02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ
HGT.12. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, zdobędziesz umiejętności:
• sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
• oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
• planowania i oceny jakości żywienia,
• organizowania produkcji gastronomicznej,
• planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może wykonywać zadania:
• sporządza potrawy i napoje,
• planuje i ocenia jakość żywienia,
• organizuje i wykonuje usługi związane z żywieniem,
• przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem,
• ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe,
• przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami,
• opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji,
• posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych,
• planuje i ocenia jadłospisy, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków,
• układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia,
• przedstawia ofertę usług gastronomicznych,
• przestrzega zasad racjonalnego żywienia.


Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, znajdziesz pracę w:
• restauracjach, barach, kawiarniach,
• hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,
• szpitalach i sanatoriach,
• stołówkach szkolnych, internatach, stołówkach zakładowych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych i ich dystrybucją,
• prowadząc własną działalność gospodarczą, catering, obsługę imprez okolicznościowych.


W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
• Działalność gospodarcza w gastronomii
• Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
• Język obcy w gastronomii
• Zasady żywienia
• Organizacja produkcji gastronomicznej
• Usługi gastronomiczne
• Procesy technologiczne w gastronomii – zajęcia praktyczne
• Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej – zajęcia praktyczne
• Obsługa klientów w gastronomii – zajęcia praktyczne
 

Warsztaty kulinarne z Head Chef 3.03.2017

W dniu 3 marca uczniowie klasy II naszej szkoły kształcący się w  zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez panią Justynę  Szprengier – szefa kuchni w angielskiej restauracji  ,,Jamie's Italian Harrogate’’.

Właścicielem restauracji, w której pracuje pani Justyna jest Jamie Trevor Oliver słynny brytyjski kucharz, autor programów i książek kulinarnych. Telewizyjny kucharz swoim nazwiskiem firmuje także sieć 30 lokali gastronomicznych Jamie's Italian. W Polsce jego przepisy publikuje magazyn "Kuchnia", a jego programy emitowane są w Kuchni+. W 2015 roku ukazało się w Polsce pierwsze wydanie polskojęzycznej edycji magazynu JAMIE. Jako kucharz  Jamie preferuje świeżą i ekologiczną żywność. W swojej ojczyźnie prowadzi walkę  z karmieniem dzieci fast foodami.

Pani Justyna pracuje w restauracji Jamiego od  7 lat i jest tu  jedyną kobietą. Jako HeadChef kieruje samymi mężczyznami.

Nasi uczniowie na początku nauczyli się  jak prawidłowo ostrzyć noże, a następnie poznali różne techniki krojenia.Dowiedzieli się jak z pokrojonych  przez  nich warzyw  ugotować włoską zupę ribollitę oraz jak przygotować steki o różnym stopniu wysmażenia od blue do well done.

Było Pysznie. Serdecznie Dziękujemy.

WARSZTATY KULINARNE 15.09.2015

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w dniu 15.09.2015 r. wzięli udział w warsztatach edukacyjno – kulinarnych „Smaki dzieciństwa”. Zostały one zorganizowane w ramach projektu Agencji Rynku Rolnego oddział w Lublinie dla 8 szkół województwa lubelskiego. Prowadzącym był pan Artur Wawer, zastępca szefa kuchni w uzdrowisku Konstancin – Zdrój. W czasie 5,5 godzinnych warsztatów nasi uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności w przygotowywaniu potraw na bazie zdrowych polskich produktów.
W ramach wspólnego gotowania przygotowane zostały potrawy:

- zupa krem z czerwonych buraków z twarożkiem kozim
- zupa krem marchewkowo-dyniowy ze świeżym imbirem
- policzki wieprzowe z ziemniaczanym puree ze świeżym czosnkiem, tymiankiem i skarmelizowaną czerwoną cebulą
- ręcznie robiony makaron ze szpinakiem, warzywami i piersią z kurczaka gotowaną w niskiej temperaturze (metoda sous-vide)
- wieprzowa sakiewka z boczkiem i ogórkiem podane z puree z selera
surówki:
- jarmuż, pomidor, ogórek, jogurt ziołowy
- kiełki cebuli, rzodkiew, szczypior, oliwa
gruszki pod kruszonką

sok jabłkowo – marchwiowy
Po wykonaniu każdej z potraw następowała wspólna degustacja.
Uczestnicy zajęć uzyskali certyfikaty i drobne upominki od organizatora warsztatów.

 

DZIEŃ ZIEMNIAKA ZAKOŃCZONY OFERTĄ PRACY DLA UCZNIA 10.10.2016

Spośród wielu konkursów jakie odbyły się podczas Dnia Ziemniaka najważniejszym i najbardziej prestiżowym był Konkurs na najciekawszą potrawę z ziemniaków. W tej kategorii wystartowało 22 osoby prezentując 18 dań konkursowych. Pięcioosobowe jury tworzyli przedstawiciele szkolnictwa, uczniów i dwoje znanych zamojskich restauratorów Ewa i Sylwester Krukowie.

Wszystkie dania prezentowały się znakomicie, a ich aromat wypełnił szkolne korytarze. Jednak ktoś musi być tym najlepszym i tak pierwsze miejsce zajął Maciej Mulawa z klasy 4G, który zaserwował placek po węgiersku. Nagrodą (ufundowaną przez szkołę) za jego talent kulinarny był blender. Drugie miejsce otrzymał Mateusz Górnik tu warto podkreślić, że jest to uczeń, który dopiero rozpoczął naukę w zawodzie gastronoma, a chodzi do klasy IG. Wykonał on danie o nazwie nadziewane kotlety ziemniaczane i został nagrodzony elektroniczną wagą kuchenną z zegarem. Trzecie miejsce zajęła wspólna praca kryjąca się pod nazwą słodka niespodzianka. Były to pączki ziemniaczane z konfiturą wiśniową. Wykonały je Agnieszka Kaczoruk i Ewa Palonka z klasy 4G. Nagrodą była szklana forma na tarty. Jury było jednomyślne w przyznaniu tych trzech miejsc.

Wręczenie nagród stało się dla wszystkich momentem radosnym i miłym zaskoczeniem kiedy ze strony naszej jurorki padła oferta pracy dla zwycięzcy konkursu Macieja Mulawy. Ponad to wszyscy nagrodzeni w tym konkursie uczniowie (wraz z nauczycielem i panią dyrektor) otrzymali zaproszenie do restauracji państwa Kruków. Dzień i danie dowolnie wybrane przez zaproszonych. 

WYNIKI KONKURSÓW PRZEPROWADZONYCH PODCZAS „DNIA ZIEMNIAKA” 2016  więcej

KONKURS KULINARNY 2015

W ramach szkolnego „Dnia Ziemniaka” w dniu 27.10.2015 r. uczniowie klas: 1G, 2G, 3G stanęli do rywalizacji i zaprezentowali 13 potraw. Dania oceniane były według 4 kryteriów: smak, wygląd, stopień trudności, estetyka podania.

 1. Zupa z kukurydzy z krewetkami i ziemniakami

 2. Ziemniaki Hasselback

 3. Ziemniaki Książęce

 4. Ziemniaki Hasselback

 5. Placki ziemniaczane z dipami

 6. Pizza z ziemniakami

 7. Ziemniaczane poduszeczki

 8. Cepliny

 9. Słodkie kuleczki

 10. Sałatka ziemniaczana

 11. Rolada ziemniaczana z sosem pieczarkowym

 12. Racuchy ziemniaczane z sosem

 13. Barszcz białoruski w chlebie

Jury wyróżniło następujące dania:
I miejsce: Cepliny - Agnieszka Kaczoruk, Ewa Palonka 3G
I miejsce: Słodkie kuleczki - Justyna Burda, Natalia Muzyczuk 3G
II miejsce:
Placki ziemniaczane - Patryk Kowalski, Szymon Olejnik 3G
III miejsce:  Barszcz białoruski w chlebie - Karol König 2G

W ramach imprezy odbył się również konkurs na plakat reklamujący „Dzień Ziemniaka”. Udział wzięli w nim uczniowie klasy 2G technik organizacji reklamy.
Jury wyróżniło następujące plakaty:
I miejsce: Michał Borowski
II miejsce: Kamila Adamczuk
III miejsce: Karolina Lewenda
IV miejsce: Beata Kalinowska

Laureaci zostaną nagrodzeni na najbliższym apelu szkolnym. Organizatorzy „Dnia Ziemniaka” zorganizowali poczęstunek dla uczniów naszej szkoły.

 

KONKURS KULINARNY 2014

W ramach szkolnego „Dnia Ziemniaka” w dniu 22.10.2014 r. uczniowie klas gastronomicznych stanęli do rywalizacji w kategorii „potrawy z ziemniaków”. Przygotowane dania oceniała komisja w składzie: pani  Renata Chyrchała, pani Iwona Ziółkowska, pani Aneta Antczak oraz przedstawiciel Samorządu Szkolnego, Aneta Hrynkiewicz. Potrawy oceniane były według 4 kryteriów: smak, wygląd, stopień trudności, estetyka podania. W konkursie oceniane były następujące potrawy:

1.      Dufinki ziemniaczane - klasa II G: Paulina Buszowska, Aleksandra Śledź, Kamila Rekiel

2.      Kołduny z mięsem - klasa II G: Natalia Muzyczuk, Justyna Burda

3.      Pampuchy z sosem - IV G: Sylwia Głąb, Agnieszka Kropornicka

4.      Paszteciki szpinakowe z sosem czosnkowym - II G: Dorota Mazurkiewicz, Kamila Tymbel, Arkadiusz Zawiślak

5.      Wafle z masą ziemniaczaną - II G: Anna Bukała

6.      Faszerowane ziemniaki z ogniska - II G: Maciej Mulawa

7.      Placki ziemniaczane - II G: Szymon Olejnik, Patryk Kowalski

8.      Kopytka trochę inaczej - I G: Angelika Bochniak

9.      Sałatka ziemniaczana z koperkiem - I G: Ewelina Jakubiak

10.   Pierogi ruskie - I G: Karol König

11.   Sałatka z ziemniaków - I G: Damian Kostrzewski

12.   Misz masz - II G: Patrycja Minicka, Beata Sierpińska

Jury wyróżniło następujące dania:
I miejsce: Pampuchy z sosem
II miejsce: Paszteciki szpinakowe z sosem czosnkowym
III miejsce: Dufinki ziemniaczane
III miejsce: Pierogi ruskie

W ramach imprezy odbył się również konkurs na plakat reklamujący „Dzień Ziemniaka”. Udział wzięli w nim uczniowie klas technik reklamy I G i II G:

1.      Karolina Lewenda I G

2.      Monika Szewczyk I G

3.      Michał Borowski  I G

4.      Klaudia Kamińska II G

5.      Kamila Adamczuk I G

6.      Justyna Bednarczyk II G

Jury wyróżniło następujące plakaty:
I miejsce: Michał Borowski I G
II miejsce: Klaudia Kamińska II G
III miejsce: Kamila Adamczuk I G

Organizatorzy „Dnia Ziemniaka” zorganizowali poczęstunek dla uczniów naszej szkoły. Na 4 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy mogły degustować potrawy konkursowe oraz pieczone ziemniaki.


DZIEŃ ZIEMNIAKA 2013


30 listopada 2012r. - „Dzień Ziemniaka” w Naszej Szkole

     Francuzi to „Żabojady”, Włosi – „Makaroniarze”, a My ???....... „Kartoflożercy”- czemu nie !??  Ziemniaki, kartofle, pyry – to podstawa naszej diety. Od XIX wieku ziemniaki wyparły kaszę. Zadomowiły się na dobre w naszym żywieniu. Jest to surowiec wartościowy, tani, a przy tym wdzięczny do wykorzystania, i to na … tysiąc sposobów.
30 XI 2012r. przygotowano kilkanaście potraw z ziemniaka. Do konkursu przystąpili indywidualnie uczniowie klas o profilu żywieniowym oraz zespoły klasowe. Było różnorodnie, barwnie, a przede wszystkim smacznie. Na stole pojawiły się: kopytka, kotlety, krokiety, rolady, knedle, placki, zapiekanki, a także pizza i tort ziemniaczany. Degustacji i oceny dokonywali nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły. Jury miało „ciężki orzech, a dosłownie ziemniak- do zgryzienia”. Każdy głos był na wagę złota.

            W wyniku głosowania ustalono:
I miejsce: sałatka wiejska- potrawa Rafała Góry, Mateusza Pardusa i Damiana Żukowskiego z kl. 4 H (przepis poniżej),
II miejsce: zapiekanka ziemniaczana- potrawa klasy 3 B, w zawodzie: kucharz,
III miejsce (równorzędnie):
rolada ziemniaczana- potrawa Małgorzaty Bałka, Agnieszki Brożek, Sary Ćwik i Karoliny Reszka z kl. 4 H,
pizza ziemniaczana- potrawa klasy 4 H, w zawodzie: kucharz,
IV miejsce: knedle z sosem śmietanowo-koperkowym- potrawa Bernardy Jonas, Pauliny Marmaj z kl. 3 B.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za smakowitą zabawę!

Sałatka wiejska
składniki:
0,6 kg ziemniaków, 30 dag wędzonej szynki lub chudego boczku, 30 dag ogórków kiszonych, 1  cebula, 1 pęczek natki pietruszki, 1 / 2 słoika majonezu, sól, pieprz – do smaku

sposób wykonania:
Ziemniaki myjemy i gotujemy w mundurkach. Po ostudzeniu obieramy i kroimy w kostkę. Szynkę i ogórki kroimy w kostkę. Cebule obieramy i kroimy w kostkę. Nać myjemy i siekamy. Wszystkie składniki mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem i zaprawiamy majonezem.

 Smacznego !

 
DZIEŃ ZIEMNIAKA 2011
   
   
JARMARK HETMAŃSKI 

NASI KUCHARZE ZNOWU NA PODIUM

Festiwalu Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” podczas Jarmarku Hetmańskiego 2016

Uczniowie technikum o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką nauczyciela technologii gastronomicznej, pani Barbary Czuwary 4 czerwca 2016r. stanęli do rywalizacji z restauratorami i miłośnikami dobrej kuchni.

W kategorii „Wypieki”
2. miejsce – Piernik hetmański – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu

W kategorii „Gastronomia”
2. miejsce – Schab Roztoczański – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu

KULINARNY SUKCES „MECHANIKA” NA JARMARKU HETMAŃSKIM 2015

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu po raz piąty wystartowali w konkursie " Smaki Zamościa i Roztocza" w ramach Jarmarku Hetmańskiego. Przygotowali 6 potraw: wiosenny kapuśniak, kurczaka po roztoczańsku, młode ziemniaki z sosem koperkowym, kiszoną sałatę, zamojskie pierniki i kompot rabarbarowy. Komisja konkursowa przyznała uczniom I miejsce za wiosenny kapuśniak w kategorii zup, również I miejsce za zamojskie pierniki wśród wypieków, ponadto III miejsce za kurczaka po roztoczańsku wśród wyrobów gastronomicznych. Kurczak nadziewany był kaszą gryczaną i grzybami leśnymi, wiosenny kapuśniak zakwaszono rabarbarem, a zamojskie pierniki sporządzono na roztoczańskim miodzie. Wszystkie przepisy znaleźć można  będzie na stronie internetowej szkoły. PRZEPISY DO DRUKU     docx       pdf
KULINARNY SUKCES „MECHANIKA” NA JARMARKU HETMAŃSKIM 2014
KULINARNY SUKCES „MECHANIKA” NA JARMARKU HETMAŃSKIM 2013
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu, technikum o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych: Agnieszka Kropornicka, Karolina Matwiejczuk, Kamila Wojewoda i Angelika Rot pod opieką nauczyciela technologii gastronomicznej, pani Barbary Czuwara 9 czerwca 2013r. stanęli do rywalizacji z restauratorami podczas Festiwalu Produktu Lokalnego i zajęli I miejsce w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza 2013” w dziale wypieki, chleby, ciasta za „niedzielne amoniaczki”, potrawę nawiązującą do tradycji i historii Ziemi Lubelskiej. ZSP Nr 2 w Zamościu ponownie jako jedyna szkoła wzięła udział w konkursie. Przepis na „niedzielne amoniaczki” znaleźć można na stronie internetowej szkoły. Gratulujemy przyszłym mistrzom kuchni.

2-3 czerwca 2012
ZOSTALIŚMY LAUREATAMI
w konkursie
 "Smaki Zamościa i Roztocza 2012" NA JARMARKU HETMAŃSKIM  zdjęcia   
  I miejsce za KRUPNIK ROZTOCZAŃSKI (z dodatkiem kaszy gryczanej),
  I miejsce za CHLEB RODZINNY,
  I miejsce za DŻEM RABARBAROWY,
III miejsce za CZEBUREKI (potrawa ukraińska, ciasto parzone nadziewane mięsem, smażone w głębokim tłuszczu),
Wyróżnienie za ROLADĘ HETMAŃSKĄ
  więcej

 4 czerwca 2011
 III miejsce  za "GOŁĄBKI ROZTOCZAŃSKIE"  w konkursie
"Zamość i Roztocze" 
"Smaki Zamościa i Roztocza 2011"
 więcej

 

 

 
   

 
TECHNIK REKLAMY
Języki obce
·   Język angielski
·   Język francuski

Przedmioty rozszerzone
·   Język polski
·   Język angielski

Przedmioty punktowane
·   Język polski
·   Matematyka
·   Informatyka
·  Język angielski

Kwalifikacje
PGF.07. WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO
PGF.08. ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ

Charakterystyka zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie technik reklamy, zdobędziesz umiejętności:
• organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
• organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej,
• projektowania oraz wykonywania środków reklamowych,
• pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
• określania celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczania sposobów ich realizacji,
• gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
• tworzenia przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,
• publikacji przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych,
• zlecania i wykorzystywania wyników badań o charakterze reklamowym,
• organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa,
• organizacji działalności wystawienniczej.

Technik reklamy może wykonywać zadania:
• przeprowadza analizy marketingowe,
• zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań,
• przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
• opracowuje wnioski z programów badań rynkowych,
• pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych,
• prezentuje usługi reklamowe,
• uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik reklamy, znajdziesz pracę w:
• specjalistycznych agencjach reklamowych,
• działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
• biurach ogłoszeń i działach promocji,
• środkach masowego przekazu,
• handlu i usługach,
• agencjach scenariuszowych,
• agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
• studiach graficznych,
• zakładach produkcyjnych,
• średnich i dużych firmach w działach promocji.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Marketing w działalności reklamowej
• Sprzedaż w reklamie
• Język obcy w działalności reklamowej
• Działalność gospodarcza w reklamie
• Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
• Organizacja i techniki reklamy
• Organizacja sprzedaży reklamy
• Projektowanie kampanii reklamowej
• Praktyka zawodowa

 
BYLIŚMY W GALERII TWIERDZA ZAMOŚĆ

Poznasz m.in.: CorelDRAW, Gimp, Adobe Photoshop, Adobe FLASH, Blender.
 
   
 
   
   
   

MAMY DOŚWIADCZENIE W ORGANIZOWANIU MASOWYCH IMPREZ  (DNI MOTORYZACJI, DZIEŃ  ZIEMNIAKA, ITP.)
OD WIELU LAT ORGANIZUJEMY POWIATOWE KONKURSY I TURNIEJE  DLA GIMNAZJÓW 
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
MAMY: RADIOWĘZEŁ, GAZETĘ SZKOLNĄ, ZESPÓŁ MUZYCZNY, KLUB TANECZNY, KOŁO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
NAGRYWAMY I MONTUJEMY FILMY ORAZ
PROJEKTUJEMY MATERIAŁY REKLAMOWE SZKOŁY

   
       
PRACE MICHAŁA BOROWSKIEGO I BEATY KALINOWSKIEJ
 

PRACE MONIKI LUBARSKIEJ I KLAUDII KAMIŃSKIEJ

 

 

 

   
TECHNIKUM
   

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych
Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka
·   Matematyka
·   Język angielski

Kwalifikacja
MOT.05. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zdobędziesz umiejętności:
• wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdów samochodowych,
• podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• diagnozowania stanu pojazdów samochodowych,
• naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami – kurs prawa jazdy kat. B.

Mechanik pojazdów samochodowych może wykonywać zadania:
• użytkowania pojazdów samochodowych (prawo jazdy kat. B),
• diagnozowania pojazdów samochodowych,
• wykonywania obsługi i napraw pojazdów samochodowych.

Kończąc naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, znajdziesz pracę w:
• zakładach diagnostycznych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• stacjach obsługi i naprawy pojazdów,
• zakładach mechaniki pojazdowej: napraw silników, układów napędowych, układów jezdnych, układów hamulcowych, kierowniczych,
• prowadząc własną działalność gospodarczą,
• punktach utylizacji samochodów.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Bezpieczeństwo pracy
• Technologia mechaniczna
• Przepisy ruchu drogowego
• Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
• Diagnostyka pojazdów samochodowych
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
• Język obcy zawodowy
• Pracownia samochodowa – zajęcia praktyczne
• Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
• Pracownia elektrotechniki i elektroniki

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

elektromechanik pojazdów samochodowych

 
Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka 
·   Matematyka
·   Język angielski

Kwalifikacja
MOT.02. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, zdobędziesz umiejętności:
• diagnozowania stanu pojazdów samochodowych,
• oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
• naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• prowadzenia działalności gospodarczej.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może wykonywać zadania:
• diagnozuje i naprawia wszystkie układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy,
• instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne,
• obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdów,
• naprawia uszkodzone podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne,
• przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół ich przyjęcia,
• wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa niesprawności i ustala ich przyczyny.

Kończąc naukę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, znajdziesz pracę w:
• warsztatach i serwisach samochodowych,
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
• fabrykach samochodów, montowniach samochodów,
• stacjach kontroli pojazdów,
• przedsiębiorstwach samochodowych, transportowych, spedycyjnych,
• prowadząc własną działalność gospodarczą,
• firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
• zakładach utylizujących pojazdy samochodowe,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
• Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
• Elektrotechnika i elektronika
• Działalność gospodarcza w branży samochodowej
• Język obcy w branży samochodowej
• Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – kształcenie praktyczne
• Techniki wytwarzania – kształcenie praktyczne
KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

kierowca mechanik
Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka
·   Matematyka
·   Język angielski

Kwalifikacja
TDR.01. EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie kierowca mechanik, zdobędziesz umiejętności:
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym osób i rzeczy,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i rzeczy,
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

• oceny stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Kierowca mechanik może wykonywać zadania:
• organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
• planuje optymalną trasę przejazdu,
• kieruje samochodem lub zespołem pojazdów,
• udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia,
• prowadzi dokumentację przewozową,
• wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
• prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

 
Kończąc naukę w zawodzie  kierowca mechanik znajdziesz pracę w:
• zakładach pracy i firmach zajmujących się przewozem osób,
• zakładach pracy i firmach zajmujących się przewozem towarów,
• jako kierowca w różnych zakładach pracy i firmach, wykonując także czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji,
• zakładając własną działalność gospodarczą.

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!


mechanik motocyklowy
Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka 
·   Matematyka
·   Język angielski

Kwalifikacja
MOT.04. DIAGNOZOWANIE, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MOTOCYKLOWYCH


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie mechanik motocyklowy, zdobędziesz umiejętności:
• wykonywania czynności kontrolno-obsługowych motocykli,
• stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego,
• przestrzegania zasad kierowania motocyklami,
• wykonywania czynności przygotowujących do jazdy i kierowania motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy na motocykl.

Mechanik motocyklowy może wykonywać zadania:
• diagnozowania motocykli,
• naprawy motocykli,
• obsługi i użytkowania motocykli.

Kończąc naukę w zawodzie mechanik motocyklowy, znajdziesz pracę w:
• stacjach obsługi motocykli,
• przedsiębiorstwach produkcji i naprawy motocykli,
• salonach sprzedaży motocykli, obrotu częściami motocykli,
• przedsiębiorstwach transportowych,
• przedsiębiorstwach likwidacji i recyklingu motocykli,
• warsztatach diagnostyki motocykli,
• warsztatach tuningu motocykli.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Budowa i eksploatacja motocykli
• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie motocykli
• Przepisy ruchu drogowego
• Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej
• Język obcy w branży motoryzacyjnej
• Techniki wytwarzania i montażu części maszyn – kształcenie praktyczne
• Diagnostyka motocykli - kształcenie praktyczne
• Obsługa i naprawa motocykli - kształcenie praktyczne
 

mechanik- monter maszyn i urządzeń

Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka
·   Matematyka
·   Język angielski

Kwalifikacja
MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń, zdobędziesz umiejętności:
• wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
• instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
• wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
• przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
• wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
• naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
• kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
• sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

Mechanik- monter maszyn i urządzeń może wykonywać zadania:
• montażu maszyn i urządzeń,
• obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
• eksploatacji i naprawy maszyn,
• sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi,
• kontrolowania, regulowania, przeprowadzania prób po naprawach,
• instalowania i uruchamiania obiektów technicznych na stanowisku pracy,
• montażu maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii montażowej.

Kończąc naukę w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, znajdziesz pracę w:
• zakładach przemysłu maszynowego,
• zakładach przemysłu przetwórczego,
• zakładach przemysłu metalowego,
• innych zakładach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Podstawy elektrotechniki i elektroniki
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy technik wytwarzania
• Technologia montażu maszyn i urządzeń
• Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
• Język obcy w branży mechanicznej
• Konstrukcje
• Zajęcia praktyczne

 

blacharz samochodowy
Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka
·   Matematyka
·  Język angielski

Kwalifikacja
MOT.01. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Charakterystyka
 zawodu

Charakterystyka zawodu Ucząc się w naszej szkole w zawodzie blacharz samochodowy, zdobędziesz umiejętności:
• obróbki metali, budowy, konserwacji i naprawy nadwozi pojazdów samochodowych,
• oceny, określania stopnia zużycia i określania stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych,
• planowania, przygotowania, doboru materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych,
• doboru metod, materiałów, przygotowania elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych,
• wykonywania pomiarów warsztatowych,
• posługiwania się dokumentacją techniczną i programami komputerowymi w celu naprawy nadwozi.

Blacharz samochodowy może wykonywać zadania:
• oceny stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych,
• naprawy uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych,
• zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Kończąc naukę w zawodzie blacharz samochodowy, znajdziesz pracę w:
• zakłady produkcji branży samochodowej,
• warsztaty naprawcze, usługowo-blacharskie,
• zakłady blacharskie w branży samochodowej,
• prowadząc własną działalność gospodarczą,
• zakładach wykonujących usługi spawalnicze po uzyskaniu dodatkowych uprawnień.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie
• Technologia napraw nadwozi samochodowych
• Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
• Język obcy w branży mechanicznej
• Prace blacharskie – zajęcia praktyczne

 


kucharz
Języki obce
·   
Język angielski

Przedmioty punktowane
·  
Język polski
·   Informatyka
·   Matematyka
·   Język angielski

Kwalifikacja
HGT.02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ


Charakterystyka
 zawodu

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie kucharz, zdobędziesz umiejętności:
• przygotowania potraw i napojów,
• przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
• obsługiwania urządzeń gastronomicznych i sprzętu specjalistycznego.

Kucharz może wykonywać zadania:
• sporządzanie potraw dietetycznych i wegetariańskich,
• sporządzanie potraw z różnych grup, np. ciasta i desery, z zastosowaniem różnych technik i metod,
• sporządzanie potraw kuchni regionalnych i narodowych,
• wykonywanie rozliczeń kosztów usług.

Kończąc naukę w zawodzie kucharz, znajdziesz pracę w:
• restauracjach, barach, kawiarniach,
• hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,
• szpitalach i sanatoriach,
• stołówkach szkolnych, internatach, stołówkach zakładowych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
• prowadzić własną działalność gospodarczą, catering, obsługę imprez okolicznościowych.

W trakcie kształcenia zawodowego wiadomości i umiejętności będziesz zdobywał na następujących przedmiotach:
• Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
• Działalność gospodarcza w gastronomii
• Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
• Język obcy w gastronomii
• Procesy technologiczne w gastronomii
• Gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach