SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI


 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM  więcej


 DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 

Pliki do pobrania:
· PODRĘCZNIKI
· PLAN LEKCJI
· PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY
· STATUT SZKOŁY
· REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
· TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
· RADY PEDAGOGICZNE
·
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO
· ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
· ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA MATURZYSTÓW
·
DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
· TERMINY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
· DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
· PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY

· WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
· WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIAKonto Rady Rodziców
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2365 9610
 
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
GDZIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW 
 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA, W TYM PROGRAMY STYPENDIALNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących; ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu; nagła lub nieuleczalna choroba ucznia  lub rodzica; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; utrata pracy przez rodziców; inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia i utrudniające naukę. Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Szczegółowych informacji w sprawie zasiłku szkolnego udziela pedagog szkolny p. Aneta Antczak.

ZASIŁEK SZKOLNY więcej

STYPENDIUM SZKOLNE:
Stypendium szkolne więcej
Oświadczenie o dochodach do stypendium szkolnego więcej
Regulamin ujednolicony udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość więcej
Wniosek o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość więcej
Procedura dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych więcej
Programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych więcej 
 
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu:
język polski - piątek godz. 14.50 sala nr 3
matematyka - środa godz. 14.50 sala nr 18
 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących VAT w szkołach i placówkach oświatowych informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. wszelkich opłat za sporządzanie odpisów lub duplikatów legitymacji czy świadectw dokonywać należy na konto szkoły:

51 1020 5356 0000 1902 0059 9068

Sporządzony dokument może zostać wydany dopiero po wpłaceniu środków na konto.

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zim
owa przerwa świąteczna 24 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11 lutego - 22 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
18-23 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny od 6 maja 2019 r.
 

Egzaminy zawodowe  od 10.01.2019 r. oraz od 18.06.2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach trzecich ZSZ 21 czerwca 2019 r.
 
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
 

LOGO SZKOŁY

 


HYMN SZKOŁY

Nasza szkoła ma wielkie tradycje
kształci młodzież i uczy zawodu.
Pedagodzy nas darzą przyjaźnią
bezpiecznie czas tu upływa.

            Ref.     Bo Kościuszko wskazuje jak
                        prawdziwym Polakiem być.
                        To szkoły naszej cel
                        zawód nam dać
                        nauczyć mądrze żyć.

Dyplomy mistrzów techniki
zdobią gabloty naszej szkoły.
Sportowe trofea zdobywać
potrafi też szkolna drużyna.

            Ref.

Tu poznasz zawód kucharza
spawacza, tokarza, szlifierza.
Tu spełnią się twoje marzenia
a zawód zapewni karierę.

Ref.


Słowa Maria Duławska    
Muzyka Krzysztof Mróz

SZTANDAR SZKOŁY
POCZET SZTANDAROWY

PATRON SZKOŁY
Tadeusz Kościuszko
1746–1817, generał wojsk amerykańskich i polskich, wódz powstania kościuszkowskiego 1794; uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1776–83, odznaczył się zwłaszcza przy oblężeniu Saratogi; w powstaniu Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych, zwyciężył pod Racławicami; po klęsce pod Maciejowicami więziony w Petersburgu, następnie na emigracji w Paryżu i Szwajcarii.

 

    2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach